Reklam Ajansı Nedir?

Reklam ajansı, tasarım ve yayımı konusunda oldukça uzmanlaşmış kişilerdir. Tanıtım yayımı ve yapımı konusuna giren bütün konularda, uzmanlaşmış bölümleri kendi bünyesinde bulundurur. Ajans, firmanın işini, etkili, farklı, anlaşılabilir konu ve malzemelerle tasarlamaya çalışır. Bu gayretin üzerine de, tanıtım araçlarının doğru seçilmesi ve kullanılması da sağlanarak, mesajlarını, tanıtımlarını halk kitlelerine ulaştırır. Bunun yapılmasındaki amaç ise halkın ilgisini çekerse akıllarda kalır. Akıllarında kalırsa eğer ihtiyaç duyduklarında satın alma oranı yükselir. Firmanın hedefi de zaten budur. Bu şekilde de reklam ajansı işini başarılı bir şekilde yapmış olur. Ajans, piyasada faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların, insanların ürün ve hizmetlerini, fikirleri, projeleri gibi ve benzeri geniş halk kitlelerine tanıtım yerlerini kullanarak iletir.

Reklam Ajansı Vizyonu

Reklam ajansının vizyonu çerçevesinde, kurduğu iş ilişkilerinin sağlığı ve verimliliğini önemsemeli hem firmalar arasında aynı zamanda da halk yığınları arasında yaygınlaşmalarını sağlamalıdırlar. Uzun vadeli iş ortaklıklarını, iş/hizmet alışverişinin saygı ve güven anlayışına bağlı hale getirmelidir. Bu anlamda reklam ajansı, firma ile tam anlamıyla bir işbirliği içerisinde çalışmalı ve verdiği hizmetin kalitesini korumak ve aynı zamanda yükseltmek için de her türlü çabayı göstermelidir.

Bu şekilde çalışma yürüttüklerinde, firmalar uzun vadeli iş ortaklıklarını sürdürebilmektedirler. Çalıştığı reklam ajansının, bütün tanıtım ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olup olmadığına inanmaktadır.

Ayrıca sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek özelliklere de sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler uzmanlık, pratiklik, farklılık, yaratıcılık olup, bunları yerine getirebilecek profesyonel ekipleri, bünyesine dahil ederek ilerlemelidir.

Reklam Ajansı Sözleşmesi

Reklam ajansı, kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerini hedef kitlelere tanıtırken yani tanıtım işini aldıktan daha sonra, o firma ile anlaşma veya sözleşme yapa. Bu anlaşma ya da sözleşme içerisinde işin alındığını, maliyet miktarına, başlangıç ve bitiş zamanlarını, her iki tarafında ahlaki ve yasal çerçeve içerisinde hareket edecekleri yazmaktadır. Bu sözleşme firma- ajans ilişkisinin sağlığı açısından, bütün kalite anlayışının daha da yaygınlaşmasına paralel olarak, hizmet, iş alış ve verişin uzun vadeli iş ortaklığı olarak benimsenmesini ve en yüksek profesyonel standartlara bağlılığı amaçlamaktadır.

Reklam Ajansı Nedir

Ajans Hizmetleri

Aşağıda yazan maddeler tam hizmet ajansı genel hizmetlerini içermektedir.

-Firmanın kuruluşunu, işlerini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini sürekli takip eder ve ayrıntılı bilgi analizi yapar.

-Mevcut firmanın tanıtım ihtiyacını saptar. Böylece buna uygun iletişim stratejisi ve planını, bunun ayrılmaz bir parçası olarak entegre iletişim planlarını hazırlar.

-Tanıtım fikri ve mesajlarını oluşturmak, tasarım ve taslakları hazırlamak gibi yaratıcı çalışmaları yapar.

-Medya streteji, planlama, satın alma ve izleme işlerini yapar.

-TV/sineme filmi, basın ilanı, basılı malzeme, fotoğraf, tiyatro, radyo tanıtım malzemesi, hediyelik eşya vb. tanıtım ürünlerinin tasarlanmasını ve ajans içi ve dışı yapımlarla ilgilenir, gerçekleştirir.

-Çeşitli tanıtım pazarlama ve diğer iletişim faaliyetlerinin, Açıkhava etkinliklerinin organizasyonlarını yapar ve satış teşkilatını toplantılarına katkı sağlar.